अनुशासन गर्नुका उद्देश्यहरू

‘प्रायः ती जुन व्यक्तिहरू चेताउनीप्रति पश्चात्तापद्वारा उत्तरदायी भए,तिनीहरूका ती विगतका अनुभवका कारण तिनीहरू अझ असल,बलिया र विश्वासयोग्य ख्रीष्टियान भए ।’ – जोन मेकार्थर अनुशासन गर्नुका उद्देश्यहरू क. मण्डलीमा पवित्रता कायम

Read more

आफ्ना तोडाहरूलाई नगाड् तर चलाऊ

हाम्रा तोडाहरू चलाएर परमेश्वरको काम दिन छँदै गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ । “मलाई पठाउनुहुनेको कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ । रात आउँछ, जब कसैले

Read more

प्रार्थना र प्रचार

बलिदानको आवश्यकता उहाँँको सुसमचार सुनाउनको लागि हो, आज मण्डलीमा मरेका आत्मा मुर्दाहरू होइन की जिउँदो शरीर चाहिएको छ, जसले परमेश्वरका सुसमचार सुनाउनको लागि उभिन र खटिन सक्दछ । प्रभु यशु

Read more