वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल

शरीरको सन्तुलित विकासको लागि सन्तुलित भोजनको आवश्यकता हुन्छ । शरीरले पाउनुपर्ने पोषण पाएन भने शरीरमा सुकेनास लाग्छ । त्यसले विभिन्न रोगको लागि सहज बनाइदिन्छ र कमजोरीको शिकार बनिन्छ । त्यसैले

Read more