अनुशासन गर्नुका उद्देश्यहरू

‘प्रायः ती जुन व्यक्तिहरू चेताउनीप्रति पश्चात्तापद्वारा उत्तरदायी भए,तिनीहरूका ती विगतका अनुभवका कारण तिनीहरू अझ असल,बलिया र विश्वासयोग्य ख्रीष्टियान भए ।’ – जोन मेकार्थर अनुशासन गर्नुका उद्देश्यहरू क. मण्डलीमा पवित्रता कायम

Read more

आफ्ना तोडाहरूलाई नगाड् तर चलाऊ

हाम्रा तोडाहरू चलाएर परमेश्वरको काम दिन छँदै गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ । “मलाई पठाउनुहुनेको कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ । रात आउँछ, जब कसैले

Read more

असफलतासँग कहिल्यै नतर्सनुहोस् ।

एउटा गाउँका २ जना बच्चाहरू खेल्दै खेल्दै निकै परसम्म पुगेछन् । जाँदाजाँदै गाउँबाट निकै टाढा जंगल नजिकै एउटा इनार फेला परेछ, बच्चाहरू त्यहि इनारको वरिपरी खेल्न थालेछन् । उनीहरूको उमेर

Read more