पापको भाइरस-दृष्टान्त

एक जना जवान मान्छेको धेरै साथी रहेछन् । एक दिन घरबाट विवाह गर्नु पर्छ भन्ने अतिनै दवाव भए पछि उसले आफ्नो लागी योग्य जीवन साथी कसरी छान्ने भन्ने कुरामा दोधारमा

Read more