कबिता- “म सेवाकाई गर्छु”

म सेवाकाई गर्छु, सेवाकाई होइन क्यार, सेवाखाई गर्छु । त्यसैले त म धनी छु । आर्थिक रूपमा सम्पन्न छु, हेर्नमा उच्च घरानाको देखिन्छु । बोक्नै नसक्ने गरि इज्जत पाउँछु ।

Read more