साहित्य

  • प्रहरी म

    प्रहरी म अनि तपाईं आन्दोलनकारी तपाईले हानेको ढुङ्गाको टुक्राले मेरो गर्धनमा लाग्दा तपाईं कति खुशि हुनुभो । तपाईलाई तपाईको जीत…

    Read More »
Back to top button
Close